~ Administratīvās tiesības

~ Civiltiesības

~ Ceļu satiksme un transports

~ Darba tiesības

~ Komerctiesības

~ Maksātnespēja un parādu atgūšana

~ Pārstāvība tiesās, valsts un pašvaldību institūcijās

~ Juridiskie ārpakalpojumi uzņēmējiem

          SIA “Mācību centrs Zīle” iespējams saņemt kvalificētu juridisko palīdzību gan privātpersonām gan komersantiem. Jūsu tiesības un intereses ir iespējams pasargāt! Sākotnējā konsultācija ir BEZMAKSAS, tikai pēc rūpīgas iepazīšanās ar klienta vajadzībām, tiks piedāvāts risinājums un apspriestas iespējamās izmaksas. Pilnīgas konfidencialitātes garantija. Ilggadēja darba pieredze dažādās tiesību jomās.

 

  • Administratīvās tiesības

aizstāvība administratīvo pārkāpumu lietās;

strīdos ar valsts vai pašvaldības iestādēm (neļausim ierēdnim būt nekaunīgam, slinkam vai muļķim!)

  • Civiltiesības

interešu pārstāvība dažādās civiltiesību jomās

līgumu, pieteikumu, sūdzību utml., sastādīšana

  • Ceļu satiksme un transports

palīdzība satiksmes negadījumu analīzē un pārstāvība strīdos ar apdrošināšanas kompānijām;

tiesiskā palīdzība komercpārvadājumu jomā

  • Darba tiesības

palīdzība darba tiesisko attiecību jautājumu risināšanā

  • Komerctiesības

konsultācijas uzņēmējdarbības uzsākšanā;

palīdzība komercdarbības reģistrācijā, pārveidošanā vai izbeigšanā

  • Maksātnespēja un parādu atgūšana

konsultācijas fiziskās vai juridiskās personas tiesiskās aizsardzības procesa vai maksātnespējas gadījumos;

parādu atgūšanas veidu un iespēju izvērtējums

  • Pārstāvība tiesās, valsts un pašvaldību institūcijās

uz līguma vai pilnvarojuma pamata pilnīga klienta pārstāvība dažādās instancēs – ietaupiet savu laiku lieki nesēžot iestāžu gaiteņos!

  • Juridiskie ārpakalpojumi uzņēmējiem

iespējams noslēgt līgumu par pastāvīgu juridisko palīdzību Jūsu uzņēmumam, kas ļaus ieekonomēt finanšu līdzekļus (nav jāalgo darbinieks, kas sastāda lielu nodokļu slogu), toties jebkurā brīdi Jums būs pieejama kvalificēta juridiskā palīdzība, piemēram, sastādot līgumus, risinot jautājumus ar valsts iestādēm, vai sadarbības partneriem, piegādātājiem u.c. , iekšējās dokumentācijas pārbaude un sakārtošana un daudzi citi jautājumi.